top of page

privacyverklaring

Wies & Marie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ om te verwijzen naar Wies & Marie.

 

We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

1      over ons

Wies & Marie respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Vanwege volledige transparantie met onze klanten vind je in deze privacyverklaring hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze verklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

 

Wies & Marie

Wijngaardberg 23

2491 Olmen

België

ondernemingsnummer: 0762.577.871

 

Aanvullende informatie over het naleven van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens kun je vinden op de website van De Gegevensbeschermingsautoriteit: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

2      verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Betaalgegevens 

  • IP-adres 

 

Bovenstaande persoonsgegevens ontvangen we van jou wanneer je een bestelling maakt in onze webshop, ons contactformulier invult of ons een e-mail verstuurd. Betaalgegevens ontvangen we via onze payment providers. De gegevens die zo worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en het verwerken van jouw bestellingen.

 

3      doeleinden

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Bij elke categorie van persoonsgegevens vind jeeen verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast verwerken we de door jou opgegeven identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan jou kunnen verlenen.

 

contact (per online contactformulier, e-mail, sociale media en/of telefoon)

We verwerken je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer om contact met jou te kunnen hebben. We bieden de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, per e-mail of via sociale media, waarbij je enkele gegevens dient in te vullen om jouw vraag te behandelen. Jij kies zelf welke gegevens je indient. 

 

De data die je verschaft aan ons, worden enkel bewaard totdat de dienstverlening is beëindigd. 

 

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is het verkrijgen van de toestemming van de betrokkene.

 

registratie van een account

Om gebruik te maken van bepaalde functies van onze webshop moet je je eerst registreren door een account aan te maken. Na de registratie bewaren wij de door jou verstrekte gegevens zoals je naam, e-mailadres, adresgegevens, accountspecifieke gegevens en eventueel telefoonnummer. Wanneer je inlogt met je account kun je zelf ook je persoonlijke gegevens wijzigen indien nodig. 

 

Wij bewaren deze gegevens voor een periode van 2 jaar zodat wanneer je gebruik maakt van onze diensten ze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren en zodat wij contact kunnen opnemen met je in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 

 

webshop

Wanneer je een product koopt in de webshop, worden je gegevens zoals je naam, e-mailadres, adresgegevens en betaalgegevens opgeslagen om de betaling mogelijk te maken en om je bestelling naar jou op te sturen. Daarnaast bewaren we de informatie over je bestelling om vragen die hiermee in verband staan te kunnen beantwoorden.

 

Het bewaren van bovenstaande informatie maakt het bovendien makkelijker om in de toekomst een bestelling bij ons te plaatsen. Facturen, persoonlijke gegevens, betaalgegevens en informatie over je bestelling worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is bij de uitvoering van de overeenkomst. 

 

nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden op de hoogte willen brengen van onze diensten en/of producten. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief, geef je automatisch toestemming om daarvoor de noodzakelijke gegevens zoals jouw naam en e-mailadres te verwerken. 

 

Iedere nieuwsbrief biedt de mogelijkheid aan om je ook weer uit te schrijven. Je gegevens worden dan ook slechts bewaard, totdat je je weer uitschrijft hiervoor.

4      bewaartermijn

Volgens de algemene regel mogen we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren jouw gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we je gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt vijf jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

5      delen met andere partijen

We verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden of indien dit wettelijk verplicht is. 

 

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers: hosting van de webshop, boekhouddiensten, betaaldiensten en bezorgdiensten. We bezorgen jouw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. 

 

We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de EER. 

 

Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop overhandigen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten.

6      uw rechten

We brengen je graag op de hoogte van de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens en welke invloed je hierop kunt uitoefenen. Wil je graag een van deze rechten uitoefenen? Neem dan contact op via info@wiesenmarie.be. Om misbruik te voorkomen kunnen we je vragen om je te identificeren.

 

inzage, rectificatie en verwijderen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Je kunt altijd verzoeken om jouw gegevens in te kijken of indien nodig, te laten rectificeren of wissen. 

 

beperking van de verwerking

Indien je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming te beperken of in te trekken. Als je gegevens niet langer relevant zijn, kun je deze laten verwijderen.

 

gegevensportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere partij.

 

het recht op bezwaar

Als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je hier bezwaar tegen maken, tenzij er gegronde redenen zijn voor verwerking.

 

het recht om een klacht in te dienen

Ben je niet tevreden over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7      beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang enzovoort tegen te gaan.

8      cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies raadpleeg je ons cookiebeleid of https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies

9      websites van derden

Het kan gebeuren dat onze website door middel van links verbonden zijn met externe websites. Door op een link te klikken zal je doorverwezen worden naar een website (van derden) buiten deze website.

 

Onze privacyverklaring en ons cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die via links verbonden zijn met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonsgegevens veilig en betrouwbaar behandelen, daarom raden we aan de privacyverklaring of het cookiebeleid van dergelijke websites door te nemen alvorens er gebruik van te maken. 

10  wijzigingen in deze privacyverklaring

De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, tot het moment dat een nieuwe versie de huidige vervangt. We hebben te allen tijde het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen.

11  algemene informatie

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot de beheerder en verantwoordelijke van Wies & Marie.

 

Contactgegevens:

 

Laura Daems

Wijngaardberg 23

2491 Olmen

info@wiesenmarie.be

www.wiesenmarie.be

 

Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 27 september 2023.

bottom of page